Back to Top

Voor waterschappen


AgrariĆ«rs, inwoners en maatschappelijke organisaties zijn meer betrokken bij het waterbeheer. 
Het uitdaagrecht is een van de mogelijkheden om zelf meer invulling te geven aan dit beheer. 
Voorbeelden zijn het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en een meer watervriendelijke inrichting van de leefomgeving, zoals het ontwerp en aanleg van blauw-groene pleinen. Maar ook het maken van plannen voor waterbeheer is een mogelijkheid. Het uitdaagrecht wordt een van de onderdelen voor de nieuwe participatieverordening die elk waterschap moet gaan maken.

W
ij kunnen meedenken met waterschappen en (bewoners-) initiatieven, bijvoorbeeld door:

 

arrow Informatie te geven door bewonersinitiatieven uit het Kennisnetwerk die al actief zijn in het beheer van wateren.

 

arrow Bijdragen te leveren aan de discussies over de rol van het waterschap bij uitdagingen van bewoners en maatschappelijke organisaties.

 

arrow Delen van ervaringen, zoals uit Friesland waar het waterschap nauw betrokken is bij een natuurchallenge.