Back to Top
Leeratelier
  
Wij organiseren (regionale) Leerateliers. Voor bewoners, ambtenaren, bestuurders en maatschappelijke initiatiefnemers. In een Leeratelier vullen wij het uitdaagrecht in, wisselen ervaringen uit, leren met elkaar en kijken naar succesvolle voorbeelden uit het land.
 
 
Wat komt er o.a. aan de orde?

vinkje 1 grijs  Hoe werkt het uitdaagrecht in de praktijk?

 

arrow  Hoe pas je het uitdaagrecht toe in je eigen gemeente, provincie of waterschap? En wat betekent dit voor bestuurders en   ambtenaren?

 

arrow  De juridische verankering van  het uitdaagrecht

 

arrow  Andere vragen van de deelnemers

 

arrow  Ieder Leeratelier komt een aantal keer bij elkaar en kent een vaste groep van deelnemers. Meer dan 80 gemeenten hebben   inmiddels deelgenomen aan een Leeratelier. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Leerateliers laten evalueren in de zomer van 2021, met de volgende uitkomsten:
 

Leerateliers  

(bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Dashboard Uitdaagrecht, 2021)