Back to Top

Voor gemeenten 


Wij helpen gemeenten om het uitdaagrecht in te richten zodat bewoners e.a. er mee aan de slag kunnen. Op deze manier heeft het Kennisnetwerk in de afgelopen jaren tientallen gemeenten ondersteund (m.m.v. VNG/BZK). 

 

In het coalitieakkoord 2021-2025 van het kabinet Rutte IV is het uitdaagrecht expliciet genoemd: met het uitdaagrecht krijgen mensen de mogelijkheid taken van gemeenten over te nemen "met de publieke middelen die hiervoor nodig zijn". Ook is het uitdaagrecht opgenomen in de voorstellen voor de nieuwe participatieverordening voor gemeenten. 

 

Wij ondersteunen gemeenten bijvoorbeeld door:

 

arrow

Samen invulling te geven aan het uitdaagrecht, o.a. met de Routeplanner.
In de zomer van 2021 heeft het ministerie van BZK onderzoek
laten uitvoeren naar het belang van de Routeplanner voor gemeenten.
Lees hier wat gemeenten vinden van onze aanpak.

 

arrow Een introductie van het uitdaagrecht bij het bestuur of de ambtelijke organisatie.

 

arrow

Werken aan maatschappelijk draagvlak voor het uitdaagrecht binnen de gemeente. Door bewoners, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven te betrekken bij de invulling van het uitdaagrecht beleid (zoals bijvoorbeeld in Velsen of in Sluis). Maar ook door de ambtelijke organisatie op tijd mee te nemen. Dat doen we via bijeenkomsten en Leerateliers.

 

arrow Advisering over het uitdaagrecht in de nieuwe participatieverordening, bij het inkoopbeleid, etc.