Back to Top

Voor provincies


Provincies spelen een belangrijke rol bij o.a. de ontwikkeling van natuur, bij de energietransitie en bij het nieuwe omgevingsbeleid. Zaken waar bewonersinitiatieven, agrariërs, maar ook maatschappelijke organisaties graag hun inbreng in willen hebben.
Het uitdaagrecht biedt mogelijkheden voor bewoners en maatschappelijke organisaties, óók op provinciaal niveau. Een paar voorbeelden.

 

Agrariërs, natuurorganisaties en grondeigenaren dagen met succes de provincie Friesland uit. Zij realiseren op een vernieuwende manier de ontwikkeling van ca 1.000 ha natuur, met meer inbreng van bewoners en agrariërs: Dat is Natuer mei de Mienskip (natuur met de samenleving).
Het Kennisnetwerk Uitdaagrecht heeft de initiatiefnemers en de provincie bij deze uitdaging ondersteund, samen met het ministerie van BZK. Tevens is een advies uitgebracht over het vervolg (klik hier voor de samenvatting), met medewerking van o.a de Wageningen Universiteit. 

 

Voor de provincie Gelderland heeft het Kennisnetwerk onderzocht wat de mogelijkheden van het uitdaagrecht zijn bij de energietransitie, in samenwerking met energiecoöperaties, gemeenten en de provincie. 

 

Wij kunnen provincies van dienst zijn met bijvoorbeeld:

 

arrow Een introductie van R2C bij het bestuur of bij de ambtelijke organisatie.

 

arrow Het organiseren van bijeenkomsten en Leerateliers

 

arrow Advisering over het interne proces bij de afhandeling van een aanvraag voor het uitdaagrecht.